Nutaatio

Kuun ratataso kiertyy yhden kierroksen 18.6 vuodessa. Tämä aiheuttaa jaksollisia häiriöitä maapallon akselin prekessioliikkeeseen. Tätä ilmiötä sanotaan nutaatioksi.

Nutaatio vaikuttaa sekä ekliptikaalisiin pituuksiin että ekliptikan kaltevuuteen.

Kuun radassa esiintyy monenlaisia häiriöitä, ja sen tarkka laskeminen onkin erittäin hankalaa. Samasta syystä myös nutaation laskeminen on huomattavan monimutkaista. Onneksi nutaatiosta johtuvat häiriöt ovat suhteellisen pieniä, muutaman kymmenen kaarisekunnin luokkaa, joten usein ne voidaan laskea yksinkertaistetuista kaavoista tai unohtaa kokonaan. Tarkkojen almanakkojen laskemista varten nutaatiolle on johdettu sarjakehitelmiä, joissa on jopa satoja termejä.