Fotometrinen parallaksi

Tähden spektrin avulla saadaan selville sen spektriluokka, josta puolestaan voidaan päätellä sen absoluuttinen magnitudi eli todellinen kirkkaus. Vertaamalla tätä havaittuun näennäiseen magnitudiin voidaan tähden etäisyys laskea. Näin saatua etäisyyttä sanotaan fotometriseksi parallaksiksi. Toisin kuin trigonometrinen ja kinemaattinen parallaksi fotometrinen parallaksi ei rajoitu vain lähimpiin tähtiin.

Ks. myös parallaksi ja etäisyyksien mittaaminen