Prekessiovakio

Prekessiosta johtuvaa koordinaattien muutosta kuvaava suure. Itse asiassa prekessiovakiot eivät ole aivan vakioita, vaan muuttuvat ajan mukana, tosin hyvin hitaasti. Ekvatoriaalisten koordinaattien muutokset prekession vaikutuksesta esimerkiksi yhden vuoden aikana ovat likimain:

d delta = n cos alpha,
d alpha = m + n sin alpha tan delta,

missä delta on kohteen deklinaatio ja alpha rektaskensio. Suureita m ja n sanotaan prekessiovakioiksi. Tarkkaan ottaen ne ovat ajan mukana hitaasti muuttuvia funktioita. Muutokset ovat kuitenkin niin hitaita, että lyhyillä aikaväleillä niitä voidaan pitää vakioina. Prekessiovakioiden arvoja eri epookeille on annettu allaolevassa taulukossa. Kun aikaväli on muutamaa vuosikymmentä pitempi, prekessiokorjaus on laskettava tarkemmilla kaavoilla.


a = trooppinen vuosi