Ominaisliike, tangentiaalinopeus

Jos verrataan kahta samasta tähtitaivaan osasta eri aikoina otettua kuvaa, voidaan nähdä joidenkin tähtien siirtyneen hieman toistensa suhteen. Samassa suunnasa olevien tähtien paikkoihin aberraatio ja parallaksi vaikuttavat suunnilleen samalla tavoin, joten keskinäisten paikkojen muutokset johtuvat siitä, että tähdet liikkuvat toistensa ja Auringon suhteen. Tästä iikkeestä aiheutuvaa suunnan muutosta sanotaan ominaisliikkeeksi. Ominaisliike muuttaa vähitellen tähtitaivaan ulkonäköä ja tähdistöjen muotoa, tosin erittäin hitaasti, kuten näkyy allaolevasta Otavaa esittävästä kuvasta.

Tähden nopeus Auringon suhteen jaetaan kahteen komponenttiin, joista toinen on näkösäteen suuntainen (radiaalinopeus eli säteisnopeus) ja toinen sitä vastaan kohtisuora tangentiaalinopeus. Tangentiaalikomponentti aiheuttaa tähden ominaisliikkeen, joka saadaan selville vuosien tai vuosikymmenien välein otetuista valokuvista. Tangentiaalinopeus (esimerkiksi kilometreinä sekunnissa) voidaan laskea, jos tähden etäisyys tunnetaan.

Ominaisliikettä merkitään usein kreikkalaisella mu-kirjaimella. Se jaetaan vielä deklinaation ja rektaskension suuntaiseen komponenttiin.

Suurin tunnettu ominaisliike on Barnardin tähdellä, joka liikkuu taivaalla 10.3 kaarisekuntia vuodessa. Sen paikka muuttuu siis Kuun läpimitan verran vajaassa 200 vuodessa.

Ominaisliike saadaan esimerkiksi valokuvauslevyiltä. Jotta saataisiin tangentiaalinopeus, on tunnettava myös tähden etäisyys, joka saadaan esimerkiksi parallaksimittauksista.