Säteisnopeus (radiaalinopeus)

Kohteen näkösäteen suuntainen nopeus, joka ei vaikutata kohteen näennäiseen paikkaan taivaalla.

Tähden säteis- eli radiaalinopeus saadaan yhdestä ainoasta mittauksesta Dopplerin ilmiön avulla. Dopplerin ilmiö tarkoittaa säteilyn taajuuden ja aallonpituuden muuttumista säteilylähteen liikkuessa havaitsijan suhteen.

Dopplerin ilmiön vuoksi etääntyvän tähden spektrissä esiintyvät spektriviivat siirtyvät kohti spektrin pitempiaaltoista päätä (punasiirtymä). Vastaavasti havaitsijaa lähestyvän kohteen spektriviivat siirtyvät kohti sinistä (sinisiirtymä). Spektrografissa kohteen spektrin viereen muodostetaan paikallaan olevan lähteen vertailuspektri, jonka avulla siirtymän suuruus voidaan mitata.

Spektriviivojen paikanmuutoksista saadaan tähden säteisnopeus suoraan esimerkiksi metreinä sekunnissa. Se on siten paljon helpommin mitattavissa kuin tangentiaalinopeus, jonka määrittämiseksi täytyy tuntea tähden etäisyys ja ominaisliike, johon puolestaan tarvitaan havaintoja pitkältä aikaväliltä.