Kulminaatio

Sananmukaisesti huippu, huipentuma, korkein kohta. Tähtitieteessä kulminaatio tarkoittaa hetkeä, jolloin tähti tai muu kohde ohittaa havaitsijan meridiaanin.

Kulminaatiohetkellä kohde on korkeimmillaan etelässä (yläkulminaatio) tai matalimmillaan pohjoisessa (alakulminaatio). Ellei erikseen mainita, kulminaatio tarkoittaa yleensä yläkulminaatiota.

Kohde on etelässä eli yläkulminaatiossa aina, kun tähtiaika on sama kuin kohteen rektaskensio. Koska tähti- ja aurinkoaika etenevät eri nopeuksilla, tähden kulminaatio siirtyy joka päivä noin 4 minuuttia aikaisemmaksi.

Kulminaatiohetki riippuu havaintopaikan pituusasteesta, mutta ei leveydestä. Kun siirrytään asteen verran itäänpäin, kulminaatioaika muuttuu 4 minuuttia aikaisemmaksi. Vertaamalla havaittua kulminaatioaikaa jonkin aikavyöhykkeen mukaista aikaa käyvään kelloon saadaan selville havaintopaikan pituusaste.