Zeniittietäisyys

Zeniittietäisyys z on zeniitin ja kohteen välinen kulma. Suoraan yläpuolella olevan kohteen zeniittietäisyys on 0° ja horisontissa olevan 90°.

Zeniittietäisyyttä käytetään varsinkin havaintojen käsittelyn yhteydessä. Mitä suurempi zeniittietäisyys on, sitä pitemmän matkan valo joutuu kulkemaan ilmakehän lävitse ja sitä enemmän säteily heikkenee.