Kefeidit

Kefeidit ovat sykkiviä muuttujia, jotka ovat saaneet nimensä delta Cephei-tähden mukaan.

Jakso on 1-50 vuorokautta ja valonvaihtelun amplitudi 0.1-2.5 magnitudia. Valokäyrän muoto on säännöllinen ja tähden kirkastuminen on nopeampaa kuin himmeneminen.

Kefeidit ovat spektriluokkiin F-K kuuluvia populaation I ylijättiläisiä.

Kefeidejä voidaan käyttää tähtien ja lähigalaksien etäisyyksien määrittämiseen. Tämä perustuu siihen, että kefeidien jakson ja absoluuttisen magnitudin, siis luminositeetin, välillä vallitsee periodi-luminositeetti-relaatio. Sen mukaan kefeidin todellinen kirkkaus riippuu yksikäsitteisellä tavalla jakson pituudesta; kirkkailla tähdillä jakso on pitempi kuin himmeillä. Relaation keksi v. 1912 Henrietta Leavitt tutkiessaan Pienen Magellanin pilven kefeidejä.

Jakson ja kirkkauden välinen yhteys on teoreettisesti ymmärrettävissä, sillä sykkimisjakso riippuu tähden keskitiheydestä. Koska toisaalta tähden koko ja siis myös luminositeetti riippuu keskitiheydestä, on jakson ja luminositeetin välillä mainittu yhteys.