Tähtien kutistuminen pääsarjaan

Tähtienvälinen aine ei täytä avaruutta tasaisena kaasuna, vaan on kasaantunut pilviksi. Kun pilveen jonkin häiriön vuoksi syntyy riittävän suuri tihentymä, se rupeaa kutistumaan oman vetvoimansa vaikutuksesta.

Pilven kutistumisen alkuvaiheet ovat melko nopeita; aineen hiukkaset ovat lähes vapaassa putousliikkeessä. Kutistumisessa vapautuvasta potentiaalienergiasta osa muuttuu säteilyksi, joka aluksi pääsee helposti poistumaan harvasta kaasupilvetä. Siksi lämpötila nousee melko hitaasti nopean luhistumisvaiheen aikana.

Tiheys ja paine kasvavat nopeasti pilven keskustassa. Tiheyden kasvaessa säteilyn on yhä vaikeampi päästä ulos pilvestä, ja se alkaa nopeasti kuumentaa pilveä. Samalla kohoava paine alkaa hidastaa keskiosien luhistumista. Tässä vaiheessa syntyvän tähden esiasteesta voidaan käyttää nimitystä prototähti.

Lämpötilan kohotessa molekyylit hajoavat atomeiksi ja vihdoin elektronit irtoavat atomeista, kunnes aine on lopulta täysin ionisoitunutta. Sekä molekyylien hajoaminen että ionisaatio kuluttavat energiaa ja siten kiihdyttävät luhistumista. Luhistuminen päättyy, kun suurin osa kaasusta on täysin ionisoitunutta.

Jatkossa kehitys on paljon hitaampaa. Prototähti on yleensä keskellä tähtienvälisen aineen pilveä, josta tähteen kertyy lisää ainetta. Samalla keskiosien paine ja lämpötila kohoavat edelleen. Tässä vaiheessa lämpötila on kuitenkin vielä melko alhainen, jolloin kaasu on säteilylle läpinäkymätöntä. Siksi lämpö siirtyy aineen virtausten mukana eli konvektiolla. Virtausten ansiosta lämpöenergia siirtyy tehokkaasti ulospäin, ja sen tähden pinta loistaa kirkkaana. Ympäröivän tähtienvälisen aineen vuoksi tähteä on kuitenkin vaikea havaita.

Kaasupilven nopea luhistuminen kestää Auringon massaiselle tähdelle vain muutamia satoja vuosia. Tiivistymisen loppuvaihe on paljon hitaampi ja kestää Auringon massaiselle tähdelle joitakin kymmeniä miljoonia vuosia. Kesto riippuu voimakkaasti tähden massasta,

Tähden elämä normaalina pääsarjavaiheen tähtenä alkaa, kun pp-ketju käynnistyy ja alkaa muuttaa vetyä heliumiksi


Syventävä artikkeli tähtien alkuvaiheista.