Hiilitähti

Hiilitähti on spektriluokan C tähti, voimakkaan punainen tähti, jonka pintalämpötila on alhainen, vain noin 3000 K.

Hiilitähtien spektreissä on näkyvissä voimakkaita molekyylien (mm. C2, CN ja CH) absorptiovöitä.