Kääpiökefeidit

Kääpiökefeidit, joista joskus erotetaan omaksi luokakseen delta Scuti -tähdet, sijaitsevat HR-diagrammassa kefeidien epästabiilisuusvyöhykkeella RR Lyrae -tähtien alapuolella. Kääpiökefeidit ovat heikkovaloisempia ja valonvaihtelultaan nopeampia ja pienempiä kuin klassiset kefeidit. Niiden valokäyrässä näkyy usein aaltoilua, joka johtuu ominaistaajuuden ja sen ylijaksojen yhteisvaikutuksesta.