Fotometrinen kaksoistähti

Fotometrinen kaksoistähti on tähti, jonka kirkkauden jaksottaisesta vaihtelusta voidaan päätellä, että kysymyksessä on kaksoistähti.

Useimmat fotometriset kaksoistähdet ovat pimennysmuuttujia, joiden valonvaihtelu johtuu siitä, että komponentit ajoittain peittävät toisensa näkyvistä.

Ellipsoidiset muuttujat ovat lähekkäisiä kaksoistähtiä, joiden kirkkaus vaihtelee, vaikka täydellisiä pimennyksiä ei tapahtuisikaan. Niiden valonvaihtelu johtuu tähtien pitkulaisesta muodosta.