Tapahtumahorisontti

Tapahtumahorisontti on mustaa aukkoa ympäröivä rajapinta, jonka sisäpuolelta mitään tietoa ei voi päästä ulkopuolelle.

Tapahtumahorisontti on Schwarzschildin säteen etäisyydellä mustan aukon keskipisteestä. Schwarzschildin säde on mustan aukon teoreettinen säde, jonka etäisyydellä pakonopeus on yhtä suuri kuin valon nopeus. Mikään säteily ei klassisen fysiikan keinoin voi päästä pois Schwarzschildin säteen sisäpuolelta.

Jos kappaleen massa on M, gravitaatiovakio G, ja valonnopeus c, Schwarzschildin säde on

R = (2 GM / c) 1/2.

Esimerkiksi Auringolle tämä on noin 3 km; Auringon massa pitäisi tunkea tämän rajan sisäpuolelle, jotta Auringosta tulisi musta aukko.