Populaatio

Biologiassa populaatio tarkoittaa sellaista olioiden joukkoa, joka pystyy keskenään lisääntymään. Tähtien tapauksessa ei voi puhua lisääntymisestä; ne jaetaan eri populaatioihin lähinnä iän, liikkeiden ja kemiallisen koostumuksen perusteella. Walter Baade jakoi tähdet kahteen populaatioon, I ja II. Joskus käytetään useampiakin luokkia.

Linnunradan Populaatio I:n tähdet ovat nuoria, keskittyneet lähelle Linnunradan tasoa, ja myös niiden radat ovat suunnilleen Linnunradan tasossa. Ne sisältävät runsaasti raskaampia alkuaineita Aurinko ja useimmat paljain silmin näkyvät tähdet kuuluvat populaatio I:een.

Populaatio II:n tähdet puolestaan ovat vanhoja tähtiä. Niiden radat voivat sijaita lähes satunnaisesti Linnunradan suhteen. Selvimpiä populaatio II:n edustajia ovat pallomaisten joukkojen tähdet. Ne sisältävät vain vähän raskaita alkuaineita, joita tähtien syntyessä ei vielä ollut ehtinyt muodostua kovin runsaasti.

Kahden populaation välinen raja ei ole mitenkään selvä, vaan kyseessä on eri-ikäisten ja erilaisilla radoilla liikkuvien tähtien jatkumo. Tähdet voidaan jakaa myös useampaan populaatioon.