Visuaalinen kaksoistähti

Visuaalisten kaksoistähtien tapauksessa oletetaan aluksi, että kirkkaampi komponentti on paikallaan ja himmeämpi komponentti kiertää sen ympäri. Havainnoista saadaan tähtien kulmaetäisyys ja himmeämmän suuntakulma. Kun havaintoja tehdään vuosien tai vuosikymmenien ajan, saadaan himmeämmän komponentin suhteellinen rata. Ensimmäisen kaksoistähden, xi UMa:n rata saatiin lasketuksi vuonna 1830.

Kaksoistähtien radan määrittämistä vaikeuttaa se, että havainnoista saadaan vain todellisen rataellipsin projektio näkösädettä vastaan kohtisuorassa tasossa. Todellisen ellipsin muoto ja asento voidaan kuitenkin laskea havaitusta radasta, koska kirkkaamman komponentin tiedetään olevan radan polttopisteessä. Näennäisen radan polttopiste poikkeaa tästä ja erosta voidaan johtaa todellinen ellipsi. Radan absoluuttisen koon selvittämiseksi on lisäksi tunnettava tähden etäisyys. Kun havaitusta radasta saadaan vielä helposti kiertoaika, voidaan Keplerin III lain avulla määrittää tähtien yhteenlaskettu massa.

Komponenttien massat saadaan periaatteessa määritettyä siten, että tutkitaan niiden rataa painopisteen ympäri. Jos raskaamman komponentin rataellipsin isoakselin puolikas on a1 ja kevyemmän a2, on massakeskipisteen määritelmän mukaan

a1/a2 = m2/m1

missä m1 ja m2 ovat komponenttien massat. Suhteellisen radan isoakselin puolikas on tällöin

a=a1+a2

Esimerkiksi xi UMa:n komponenttien massoiksi on saatu noin 1.3 ja 1.0 Auringon massaa.