W Virginis -tähdet

W Virginis -tähdet ovat samantapaisia sykkiviä muuttujia kuin kefeidit. Vuonna 1952 Walter Baade huomasi, että kefeidejä onkin kahta tyyppiä: klassiset kefeidit ja W Virginis-tähdet.

Kummallakin ryhmällä on voimassa periodi-luminositeetti-relaatio, eli jakson pituus riippuu kirkkauden vaihtelun suuruudesta. Relaatio on kuitenkin erilainen eri ryhmille. Tietyn jaksoiset W Vir -tähdet ovat noin 1.5 magnitudia himmeämpiä kuin vastaavat klassiset kefeidit. Tähtien ero johtuu siitä, että klassiset kefeidit ovat nuoria populaation I tähtiä, joita tavataan Linnunradan spiraalihaaroissa, W Vir -tähdet taas vanhoja populaation II tähtiä, joita on esimerkiksi pallomaisissa tähtijoukoissa. Muut ominaisuudet, kuten jakso ja amplitudi ovat molemmilla samankaltaiset.

Aikaisemmin oli kummallekin kefeidityypille käytetty W Vir -tähtien periodi-luminositeetti-relaatiota, joten klassisia kefeidejä käytettäessä laskettu etäisyys saatiin liian pieneksi. Esimerkiksi Andromedan suuren galaksin etäisyys oli todellisuudessa määritetty käyttämällä kirkkaampia klassisia kefeidejä, jotka tältä etäisyydeltä voitiin erottaa. Kun nyt käytettiin oikeaa relaatiota, täytyi näin lasketut etäisyydet kaksinkertaistaa. Linnunradassa mitattuja etäisyyksiä ei tarvinnut muuttaa, koska ne perustuivat muihin etäisyydenmäärityskeinoihin tai W Vir- ja RR Lyrae -tähtiin, joille alkuperäinen relaatio oli oikea.