Terminen aikaskaala

Terminen aikaskaala on aika, jossa tähti säteilee kaiken lämpöenergiansa, jos ydinreaktioista aiheutuva energiantuotto lakkaa. Tässä ajassa myös tähden keskustasta lähtenyt säteily ehtii pinnalle.

Termisen aikaskaalan likimääräinen arvo on

tt ~ 0.5 GM2/R L ~ (M/MAurinko)2 / ((R/RAurinko) (L/LAurinko)) × 2 × 107 vuotta

missä G on gravitaatiovakio ja R tähden säde. Auringolle terminen aikaskaala on noin 20 miljoonaa vuotta eli noin 1/500 ydinaikaskaalasta.