Plage

Plaget ovat Auringon pinnalla vedyn H-alfa-viivan tai kalsiumin K-viivan valossa näkyviä kirkkaita alueita. Plage-alueilla voimistunut magneettikenttä saa kaasun hehkumaan. Alueille ilmestyy myöhemmin auringonpilkkuja, ja plaget näkyvät pilkkuja ympäröivinä kirkkaampina alueina.