Auringon energiantuotto

Aurinko tuottaa enegiaa fuusioreaktiolla, jossa vety muuttuu heliumiksi. Energiantuotto perustuu hyvin pienellä alueella Auringon keskustassa tapahtuvaan pp-ketjuun. Noin säteen neljäsosan sisäpuolella kehittyy 99 % energiasta.

Aurinko tuottaa energiaa noin 4×1026 watin teholla. Tätä varten joka sekunti noin 600 miljoonaa tonnia vetyä fuusioituu 596 miljoonaksi tonniksi heliumia, ja näiden massojen erotus, neljä miljoonaa tonnia ainetta, muuttuu energiaksi. Auringon massa on kuitenkin niin suuri, 330 000 kertaa Maan massa, että koko pääsarjavaiheen aikana massan menetys ei nouse edes 0.1 prosenttiin Auringon massasta.

Auringon syntyessä noin 5 miljardia vuotta sitten sen koostumus oli kaikkialla sama kuin yllämainittu pintaosien nykyinen koostumus. Koska energiantuotto on voimakkaasti keskittynyt, on myös vedyn kulutus nopeinta aivan keskustassa. Noin säteen neljäsosan päässä keskustasta on vetyä vielä saman verran kuin pintaosissa, mutta tästä sisäänpäin mentäessä alkaa vedyn määrä pienentyä yhä voimakkaammin. Aivan keskustassa vetyä on enää noin 40 % ja heliumia siis vajaat 60 %. Koko vetyvarastostaan Aurinko on muuttanut heliumiksi noin 5 %.

Auringon radiatiivinen keskusta, jossa energia siis etenee säteilemällä, ulottuu noin 0.7 säteen päähän keskipisteestä. Tämän ulkopuolella on Auringon konvektiivinen vaippa. Konvektio alkaa kyseisellä korkeudella, koska kaasun opasiteetti voimakkaasti kasvaa. Syynä kasvuun on lämpötilan putoaminen sellaiseen arvoon, että osa atomeista voi siepata itselleen uloimpia elektronejaan. Aine ei ole enää täydellisesti ionisoitunutta kuten sisempänä, ja tällaisena se pystyy paljon tehokkaammin estämään fotonien etenemisen.