Kesäaika

Kellojen siirtäminen kesäisin tunnin edelle normaaliaikaa. Kesäaika on nykyisin käytössä useimmissa maissa. Perusteluna kesäajalle on energian säästö, koska ihmisten valveillaoloaika saadaan paremmin osutettua yhteen valoisan ajan kanssa. Tätä kuvaa kesäajan englanninkielinen nimi daylight saving time (DST).

Meillä kesäaikaa kokeiltiin ensimmäisen kerran jo 1942, mutta silloin siitä ei katsottu olevan juuri hyötyä; meillä on tarpeeksi valoisaa muutenkin. Suomen olosuhteissa kesäajan käytöstä on hyötyä lähinnä vain lyhyenä ajanjaksona keväisin ja syksyisin. Siitä huolimatta kesäaika otettiin uudestaan käyttöön 1981. Hankaluutena kesäajan käytössä eri maiden erilaisten kesäajan alkamis- ja päättymispäivien aiheuttamien sekaannusten lisäksi on se, että kesällä virallinen aika poikkeaa todellisesta aurinkoajasta vielä tunnin verran edellä esitettyä enemmän.

Suomessa kesäaika alkaa maaliskuun viimeisenä viikonloppuna lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, jolloin kello 3 kelloja siirretään tunti eteenpäin. Vuoteen 1995 saakka kesäaika päättyi syyskuun viimeisenä viikonloppuna, jolloin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kelloja siirrettiin kello 4 tunti taaksepäin. Vuodesta 1996 alkaen kesäaika on jatkunut lokakuun viimeiseen viikonloppuun, jotta käytäntö olisi yhtenäinen muiden Euroopan maiden kanssa.