Interkalaatio

Ajanlaskun ongelma on, että päivä, kuukausi ja vuosi ovat yhteismitattomia. Jotta kalenteri saataisiin seuraamaan vuodenaikoja, vuosiin on eri kalenterijärjestelmissä lisätty ylimääräisiä kuukausia tai päiviä. Interkalaatio tarkoittaa tätä ylimääräisten ajanjaksojen limittämistä kalenteriin.