Sekunti

Ajan perusyksikkö, joka SI-järjestelmässä määritellään cesium-atomin värähtelyn taajuuden avulla: sekunti on 9192631770 kertaa sellaisen säteilyn värähdysaika, joka vastaa cesium 133 -atomin perustilan hyperhienorakenteen energiatasojen F=4 ja F=3 välisessä siirtymässä syntyvän säteilyn värähdysaikaa.