Atomiaika

Ajan SI-yksikkö sekunti määritellään nykyisin tavalla, joka ei liity mitenkään tähtitaivaan ilmiöihin. Kvanttimekaanisissa ilmiöissä esiintyvät värähtelytaajuudet pysyvät paremmin vakioina kuin mutkikkaita häiriöitä sisältävät taivaankappaleiden liikkeet.

Vuonna 1967 määriteltiin atomiajan sekunti siten, että se on perustilassa olevan cesiumin 133-isotoopin hyperhienotasojen F = 4 ja F = 3 välisessä siirtymässä syntyvän valon 9192631770 periodia. Myöhemmin määritelmää on tarkennettu ottamalla huomioon painovoimasta johtuvat relativistiset häiriöt. Atomiajan suhteellinen tarkkuus on noin 10-12.

Kansainvälistä atomiaikaa TAI alettiin käyttää aikastandardina vuoden 1972 alussa. Atomiajasta vastaa Pariisissa toimiva Bureau International des Poids et Mesures, ja se perustuu useiden eri maiden atomikellojen ilmoittamaan aikaan.