Yleisaika UT

Suoraan tähtitieteellisistä havainnoista saadaan näennäinen tähtiaika, joka määräytyy todellisen kevättasauspisteen mukaan. Näennäisestä tähtiajasta voidaan laskea keskitähtiaika.

Yleisaika UT määritellään siten, että se liittyy Greenwichin keskitähtiaikaan GMST yhtälöllä

GMST (0 UT) = 24 110.548 41 + 8640 184.812 866 T
+ 0.093 104 T2 - 0.000 0062 T3 s

missä T on juliaaninen vuosisata. Se saadaan päivämäärää vastaavan juoksevan päivännumeron, juliaanisen päivämäärän J avulla:

T = (J - 245 1545.0) / 36525.

Tämä on vuoden 2000 tammikuun 1. päivästä kello 12 UT kulunut aika juliaanisina vuosisatoina.

Tähtiaika ja niin ollen myös UT liittyvät maapallon pyörimiseen. Ne sisältävät siten häiriöitä, jotka johtuvat Maan pyörimisnopeuden epätasaisista vaihteluista, lähinnä hidastumisesta.

Edellä vakio 8640184.812866 s ilmoittaa, kuinka paljon tähtiaika edistää UT:hen nähden juliaanisessa vuosisadassa. Maapallon pyörimisen hidastuessa aurinkovuorokauden pituus kasvaa, ja Maa ehtii vuorokaudessa liikkua pitemmän matkaa radallaan. Koska juliaanisen vuosisadan T pituus on kiinteä määrä vuorokausia, sen todellinen pituus kasvaa koko ajan. Sen seurauksena myös aurinko- ja tähtiajan ero vuosisadassa kasvaa jatkuvasti. Tästä aiheutuvat kaavan kaksi pientä korjaustermiä.

Tarkkaan ottaen tämä yleisaika on aika, jota merkitään UT1:llä. Havainnoista saatava aika puolestaan on UT0, joka sisältää Maan maantieteellisen navan vaeltelusta eli napavariaatiosta johtuvan pienen häiriön.

Maapallon pyörimisakselin suunta muuttuu prekession ja nutaation vaikutuksesta aiemmin kerrotulla tavalla. Näiden lisäksi pyörähdysakselin paikka kiinteän maanpinnan suhteen muuttuu, koska maapallon pyörimisakselin suunta ei yhdy pääinertia-akselin suuntaan. Tämän napavariaation suuruus on 0.1" luokkaa (maastossa muutama metri) ja jakso noin 430 vuorokautta (Chandlerin jakso). Jaksollisen muutoksen lisäksi napaliikkeessä on hidas sekulaarinen osa.

On huomattava, että tähtitieteellisten koordinaatistojen z-akseli on orientoitu maapallon impulssimomenttivektorin mukaan, kun taas maanpäälliset koordinaatistot pyörimisakselin epookkiin 1903.5 kiinnitetyn suunnan mukaan. Siirryttäessä maahan sidottuihin koordinaatistoihin, on napavariaatio otettava tarkimmissa laskuissa huomioon.

Napavariaation vuoksi UT0 ei muutu vakionopeudella, koska myös nollasuunnaksi valitun Greenwichin meridiaanin suunta muuttuu. Tämän lisäksi pyörimisessä on millisekunnin suuruusluokkaa olevaa epäsäännöllistä vaihtelua ja vuorovesivoimista johtuva sekulaarinen hidastuminen.