UTC

UTC määritellään siten, että se etenee samalla nopeudella kuin atomiaika TAI, mutta poikkeaa siitä kokonaisilla sekunneilla. Näitä sekunteja muutellaan tarpeen mukaan niin, että UTC ei koskaan poikkea UT1:stä enempää kuin +- 0.9 sekuntia. Karkaussekunti lisätään joko vuodenvaihteessa tai kesä- ja heinäkuun välisenä yönä.

Atomiajan ja UTC:n erotus Delta AT = TAI - UTC löytyy myös taulukoituna Astronomical Almanacista. UTC:n määritelmän perusteella Delta AT on aina kokonaisia sekunteja. Tätä erotusta ei voi ennustaa kovin tarkasti pitkälle tulevaisuuteen.

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu Atomiajan ja UTC:n erotus Delta AT = TAI - UTC sekä dynaamisen ajan TDT ja UTC:n erotus. Efemerideissä käytetty dynaaminen aika TDT saadaan lisäämällä UTC:n mukaiseen tavalliseen kellonaikaan Delta AT+32.184 s.

             Delta AT  TDT-UTC

  1.1.1972 -  30.6.1972 +10 s  42.184 s
  1.7.1972 - 31.12.1972 +11 s  43.184 s
  1.1.1973 - 31.12.1973 +12 s  44.184 s
  1.1.1974 - 31.12.1974 +13 s  45.184 s 
  1.1.1975 - 31.12.1975 +14 s  46.184 s
  1.1.1976 - 31.12.1976 +15 s  47.184 s
  1.1.1977 - 31.12.1977 +16 s  48.184 s
  1.1.1978 - 31.12.1978 +17 s  49.184 s
  1.1.1979 - 31.12.1979 +18 s  50.184 s
  1.1.1980 -  30.6.1981 +19 s  51.184 s
  1.7.1981 -  30.6.1982 +20 s  52.184 s
  1.7.1982 -  30.6.1983 +21 s  53.184 s
  1.7.1983 -  30.6.1985 +22 s  54.184 s
  1.7.1985 - 31.12.1987 +23 s  55.184 s
  1.1.1988 - 31.12.1989 +24 s  56.184 s
  1.1.1990 - 31.12.1990 +25 s  57.184 s
  1.1.1991 -  30.6.1992 +26 s  58.184 s
  1.7.1992 -  30.6.1993 +27 s  59.184 s
  1.7.1993 -  30.6.1994 +28 s  60.184 s
  1.7.1994 -       +29 s  61.184 s

Taulukkoa on helppo itse täydentää aina tarpeen mukaan. Kun uutisissa kerrotaan, että aikaan lisätään jonakin yönä karkaussekunti, aikaero kasvaa tuolla hetkellä yhdellä sekunnilla. Elleivät karkaussekunnit ole tiedossa, taulukkoa voi ekstrapoloida tulevaisuuteen lisäämällä Delta AT:hen noin 0.8 sekuntia vuotta kohti.

Koordinoidun yleisajan UTC, atomiajan TAI ja dynaamisen ajan TDT yksikkönä on aama SI-järjestelmän mukainen sekunti. Kaikki nämä ajat etenevät siis samalla nopeudella. Erona on vain niiden nollakohta. TAI:n ja TDT:n ero on aina sama runsaat puoli minuuttia. Karkaussekuntiensa vuoksi UTC sen sijaan jää muista ajoista jälkeen, mutta hieman satunnaisella tavalla.

Taivaankappaleiden kulminoinnit ja nousu- ja laskuajat liittyvät maapallon pyörimiseen, joten niiden ajat saadaan tähtiaikana ja sitä kautta UT:nä. Vastaava aika UTC:nä ei voi koskaan poiketa tästä enempää kuin 0.9 sekuntia, mutta tarkka erotus tiedetään vasta jälkikäteen. Auringon, Kuun ja planeettojen koordinaatit tunnetaan TDT:n funktioina. Vastaava UTC voidaan ekstrapoloida muutaman vuoden verran tulevaisuuteen, mutta esimerkiksi tarkkojen kulminointihetkien laskemiseen tarvittava UT voidaan taaskin vain arvioida.