Boltzmannin vakio

Lämpötila ja energia liittyvät hyvin kiinteästi toisiinsa. Niiden välisen muunnoksen välittää Boltzmannin vakio, joka on

k = 1.3807×10-23 J / K.

Useissa fysiikan kaavoissa (ks. esimerkiksi mustan kappaleen säteily) esiintyy lämpötila kerrottuna Boltzmannin vakiolla. Tällä tulolla on energian laatu.