Valon nopeus

Valo etenee tyhjiössä nopeudella

c = 299 792 458 m/s.

Tämä on tarkka arvo, sillä metrin pituus on nykyisin määritelty siten, että valon nopeudella on juuri tämä arvo.

Suhteellisuusteorian erikoisuuksia on, että havaittu valon nopeus ei riipu sen enempää valon lähteen kuin havaitsijankaan liikkeestä. Tämä arkiajattelun vastainen valon ominaisuus on kuitenkin vahvistettu kokeellisesti monissa yhteyksissä.

Väliaineessa valon nopeus hidastuu. Jos aineen taitekerroin on n, valon nopeus väliaineessa on c / n. Tyhjiön taitekerroin on 1; kaikissa muissa aineissa se on aina ykköstä suurempi.