Hiilisykli, CNO-sykli

Hiilisykli eli hiili-typpi-happi -sykli tai CNO-sykli on Bethen ja von Weizsäckerin 1938 esittämä ydinreaktioiden sarja, jolla tähti voi tuottaa energiaa muuttamalla vetyä heliumiksi. Hiilisyklissä hiili, typpi ja happi toimivat vain reaktion mahdollistavina katalysaattoreina. Niiden määrä pysyy keskimäärin vakiona.

Hiilisyklin reaktionopeus riippuu pp-ketjua herkemmin lämpötilasta. Lämpötilan kohotessa hiilisyklin energian tuotto ylittää pp-ketjun. Tähden tärkein energiantuottomekanismi on pp-ketju, jos lämpötila on alle 20 miljoonaa astetta. Korkeammissa lämpötiloissa eli tähdillä, joiden massa on suurempi kuin noin 1.5 Auringon massaa, hiilisykli tulee vallitsevaksi.

Reaktion kulku on seuraavanlainen:

(1) 12C + 1H -> 13N + fotoni

(2) 13N -> 13C + e+ + neutriino

(3) 13C + 1H -> 14N + fotoni

(4) 14N + 1H -> 15O + fotoni

(5) 15O -> 15N + e+ + neutriino

(6) 15N + 1H -> 12C + 4He

Reaktio (4) on kaikkein hitain, joten se määrää hiilisyklin tapahtumisnopeuden. Jos lämpötila on 20 miljoonaa astetta, tapahtuu reaktio (4) satunnaisesti valitulle typpiytimelle keskimäärin miljoonassa vuodessa.

Hiilisyklissä fotoneina vapautuva energia on yhtä heliumydintä kohti vähän pienempi kuin pp-ketjussa, koska neutriinojen energia on nyt suurempi.