Absorptio, absorptioviiva

Absorptiossa atomiin osuu fotoni, joka tuhoutuu ja luovuttaa energiansa atomille. Atomi virittyy korkeampaan energiatilaan. Absorption vastakohta on emissio.

Atomi voi absorboida fotonin vain, jos fotonin energia on sama kuin atomin nykyisen ja jonkin korkeamman energiatilan energioiden erotus. Jos esimerkiksi kaasupilven lävitse kulkee säteilyä, joka sisältää kaikkia aallonpituuksia, pilven atomit voivat absorboida säteilystä vain ne fotonit, joilla on sopiva energia. Tämän seurauksena säteily heikkenee vain tietyillä erillisillä aallonpituuksilla. Kun säteily hajotetaan spektriksi, siinä nähdään näiden aallonpituuksien kohdalla ympäristöään tummempia absorptioviivoja.

Kullakin aineella on sille ominaiset energiatilat; siten kukin aine aiheuttaa oman sarjansa absorptioviivoja. Ks. esimerkiksi vedyn spektri.