Vety,

deuterium, raskas vety, raskas vesi,

tritium

Vety on maailmankaikkeuden yleisin ja yksinkertaisin alkuaine, alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine, joka koostuu yhdestä protonista ja yhdestä elektronista. Vedyn kemiallinen merkki on H.

Protonin elektronin sähkövaraukset ovat yhtä suuret, mutta vastakkaismerkkiset, joten atomin kokonaisvaraus on nolla. Tällaista neutraalia vetyä merkitään tähtitieteessä symbolilla HI (siis H ja roomalainen ykkönen).

HII (luetaan "hoo kaksi", ei "hii") tarkoittaa ionisoitunutta vetyä, vetyatomia, joka on menettänyt ainokaisen elektroninsa. Kyseessä on siis oikeastaan pelkkä protoni.

Vety on muodostunut maailmankaikkeuden alkuräjähdyksessä. Tähtien ydinreaktioissa vetyä muuttuu vähitellen heliumiksi ja raskaammiksi alkuaineiksi. Tähdistä suurin osa on vetyä. Vetyä esiintyy runsaasti myös tähtienvälisessä aineessa.

Vedyn isotoopit

Deuterium eli raskas vety 2H on vedyn isotooppi, jossa ytimessä on protonin lisäksi myös yksi neutroni.

Tavallisten vetyatomien tavoin myös deuteriumatomit voivat liittyä happeen ja muodostaa vettä. Tällaista vettä kutsutaan raskaaksi vedeksi tai deuteriumoksidiksi. Raskaan veden molekyylin paino on 1.11-kertainen tavalliseen vesimolekyyliin verrattuna. Tavallisessa vedessä on raskasta vettä pieniä määriä, noin 0,015 %.

Raskasta vettä käytetään mm. ydinreaktoreissa hidastamaan atomeista lähteviä neutroneja.

Vedyllä on myös kolmas isotooppi, tritium, jonka ytimessä on kaksi neutronia. Tritium ei ole stabiili, vaan hajoaa radioaktiivisesti; puoliintumisaika on 12.32 vuotta. Vedessä on hyvin pieniä määriä tritiumia. Sitä täytyy siis muodostua koko ajan ydinreaktioissa, joiden aiheuttajina ovat ilmeisesti kosmisen säteilyn hiukkaset.

Vedyn säteily

Katso artikkelit vedyn spektristä ja 21 cm:n säteilystä.