kotisivu hakemisto kartat kohteet teoriaa fysiikkaa

Fotoni

Fotoni on sähkömagneettisen säteilyn hiukkanen, joka syntyy esimerkiksi atomin tai molekyylin energiatilan muuttuessa (virityksen lauetessa eli emissiossa). Fotoni on massaton ja varaukseton hiukkanen, joka kuitenkin toimii sähkömagneettisen voiman välittäjänä.

Fotoni on massaton ja varaukseton hiukkanen, joka kaikkien massattomien hiukkasten tavoin etenee aina samalla valon nopeudella

c = 299 792 458 m/s.

Jos säteilyn taajuus on n ja aallonpituus l, sen voi ajatella muodostuvan fotoneista, joiden energia on

E = h n = h c / l,

missä h on Planckin vakio, h = 6.63 × 10-34 Js. Fotonin energia on sitä suurempi, mitä lyhempi on säteilyn aallonpituus.