De le stelle fisse

Alessandro Piccolominin laatima tähtikartasto, jonka ensimmäinen painos ilmestyi 1540.

Kartastossa tähtiä on merkitty latinalaisilla kirjaimilla.