Pakonopeus

1. Esimerkiksi galaksin loittonemisnopeus.

2. Pienin nopeus, jolla kappale voi paeta toisen kappaleen vetovoimakentästä.

Jos kappale liikkuu riittävän suurella nopeudella, se voi paeta keskuskappaleensa vetovoimakentästä. Teoriassa kenttä tietenkin ulottuu äärettömän kauas, joten pitäisi oikeastaan sanoa, että kappale pääsee etääntymään rajatta.

Ammutaan ilmakehättömän kappaleen pinnalla sijaitsevan vuoren huipulta ammus vaakasuoraan suuntaan. Jos lähtönopeus on pieni, ammuksen rata on ellipsi, jonka perisentri on planeetan sisällä ja ammus törmää planeetan pintaan. Kun lähtönopeutta lisätään, perisentri siirtyy planeetan ulkopuolelle. Tietyllä lähtönopeuden arvolla ammuksen rata on ympyrä. Lähtönopeutta lisättäessä radan eksentrisyys alkaa jälleen kasvaa, ja sen perisentri on nyt tykin kohdalla. Kun lähtönopeus on täsmälleen pakonopeuden suuruinen, rata on paraabeli, eikä ammus enää palaa takaisin. Tätä suuremmilla lähtönopeuksilla rata on hyperbeli.


Pakonopeus saadaan ehdosta, että kappale on menettänyt kaiken nopeutensa ollessaan äärettömän kaukana. Tällöin sen kineettinen energia on 0, koska sen nopeus on 0, ja myös potentiaalienergia on 0, koska etäisyys on ääretön. Äärettömän kaukana kokonaisenergia ja niin ollen myös energiaintegraali h on 0, joten energiaintegraalin säilymisestä saadaan yhtälö

v 2/ 2 - mu / R = 0,

missä R on etäisyys, jolta kappale lähtee nopeudella v. Tästä voidaan ratkaista pakonopeus ve:

ve = [ (2G (m1 + m2) / R ] 1/2.

Esimerkiksi maapallon pinnalla ve on noin 11 km/s (kun m2 << m1).

Pakonopeus voidaan lausua myös ympyräradan ratanopeuden vc avulla. Kiertoaika P on radan säteen R ja nopeuden vc avulla lausuttuna

P= 2 pi R / vc.

Sijoitetaan tämä Keplerin kolmanteen lakiin, jolloin saadaan yhtälö

4 pi2 R 2 / vc2 = 4 pi2 R 3 / G(m1 + m2).

Tästä voidaan ratkaista nopeus vc, jolla ympyräradalla keskuskappaletta etäisyydellä R kiertävä kappale liikkuu:

vc = [ G(m1 + m2) / R ] 1/2

Vertaamalla tätä pakonopeuden lausekkeeseen nähdään, että

ve = 21/2 vc.