Rataelementti

Rataelementit ovat vakioita, jotka kuvaavat esimerkiksi Aurinkoa kiertävän planeetan, planeettaa kiertävän kuun tai satelliitin tai kaksoistähden rataa.

Radan kuvaamiseen tarvitaan kuusi vakiota. Lukumäärä ei ole mikään sattuma, vaan seurausta siitä, että liikeyhtälö on toisen kertaluvun differentiaaliyhtälö, joka kuvaa liikettä kolmiulotteisessa avaruudessa. Tällaisen yhtälön täydellinen ratkaisu sisältää 2×3 integroimisvakiota.

Kuusi vakiota voidaan valita monella eri tavalla:

  1. Kun liikeyhtälöitä ratkaistaan numeerisesti tietokoneella, vakioiksi on kätevintä valita planeetan paikka- ja nopeusvektorien arvot jollakin alkuhetkellä.
  2. Teoreettisissa tarkasteluissa vakioina voidaan käyttää erilaisia fysikaalisia suureita, kuten impulssimomenttia ja energiaa.
  3. Radan muotoa ja asentoa on helpointa kuvata geometrisilla suureilla, joista enemmän alempana. Nämä ovat suureita, joita rataelementeillä kaikkein tavallisimmin tarkoitetaan.
  4. Esimerkiksi häiriölaskuissa käytetään usein Delaunayn elementtejä, jotka ovat geometrisista rataelementeistä muodostettuja lausekkeita. Ne ovat Hamiltonin mekaniikkaan liittyviä suureita.

Geometriset elementit