Alkuräjähdys

Alkuräjähdysteoria on nykyisin yleisesti hyväksytty maailmankaikkeuden syntyä kuvaava kosmologinen teoria. Sen mukaan maailmankaikkeus sai alkunsa noin 15 miljardia vuotta sitten. Silloin kaikki energia oli pakkautuneena (lähes) pistemäiseen tilaan, josta se lähti laajenemaan. Tämä laajeneminen jatkuu edelleenkin. Maailmankaikkeuden massasta riippuu, jatkuuko laajeneminen ikuisesti, vai romahtaako kaikki lopulta taas kasaan.

Laajeneminen havaitaan kaukaisten kohteiden spektriviivojen avulla. Viivat näyttävät siirtyvän kohti punaista eli pitempiä aallonpituuksia sitä enemmän mitä kauempana kohde on. Laajenemisen perusteella voidaan päätellä, että kaikki aine on aikoinaan ollut kasaantuneena hyvin pieneen tilaan.

Alkuräjähdyksestä kulunut aika on kääntäen verrannollinen laajenemisnopeuteen. Laajenemisnopeutta kuvaa Hubblen vakio, jonka täsmällisestä arvosta kiistellään edelleenkin.

Alkuräjähdysteorian ensimmäisiä kehittäjiä olivat Georges Lemaître ja George Gamow.