Episykli

Episykliteoria on Auringon, Kuun ja planeettojen liikkeiden kuvailuun kehitetty teoria.

Yksinkertaisimmillaan episykliliike koostuu kahdesta tasaisesta ympyräliikkeestä. Ensimmäinen liike tapahtuu pitkin suurta maakeskistä ympyrää, jota kutsutaan deferentiksi. Deferenttiä pitkin ei kuitenkaan liiku itse planeetta, vaan pienemmän ympyrän eli episyklin keskipiste. Planeetta liikkuu pitkin tätä episykliympyrää. Valitsemalla nopeudet sopivasti voidaan selittää planeettojen mutkikkaat näennäiset liikkeet. Etäisyys Maasta ei ole vakio, kuten aikaisemmassa pallonkuorimallissa. Suurimmillaan etäisyys on deferentin ja episyklin säteiden summan ja pienimmillään niiden erotuksen suuruinen. Tämä selittää hyvin planeettojen havaitut kirkkauden vaihtelut.


Planeetta P liikkuu pitkin episykliä E (punainen ympyrä), jonka keskipiste S puolestaan liikkuu pitkin deferenttiä D (sininen ympyrä). Maapallo on deferentin keskipisteessä. Kahden ympyräliikkeen yhteisvaikutus on, että planeettaa liikkuu pitkin kuvan violettia käyrää. Planeetan suunnan laskemiseksi on tunnettava episyklin ja deferentin säteiden suhde, episyklin keskipisteen suunta eli planeetan keskipituus (alfa) sekä episyklianomalia (beta).


Ensimmäinen henkilö, jonka varmasti tiedetään tutkineen episykliteoriaa, oli Apollonios (noin 265--170 eaa.), joka tunnetaan myös kartioleikkauksien. tutkimuksistaan. Oli kestävä yli puolitoista vuosituhatta ennen kuin planeettojen ratojen huomattiin olevan juuri noita kartioleikkauksia.

Havaintojen lisääntyessä episykliteorian epätarkkuudet tulivat esille. Tilannetta ei kuitenkaan korjattu yksinkertaisimmalla tavalla vain lisäämällä uusia episyklejä, vaan konstruktioon lisättiin yhä uusia piirteitä. Hipparkhos lisäsi malliin eksentriliikkeen ja Ptolemaios mutkisti mallia ekvanttiliikkeellä.

Kopernikus siirsi aurinkokunnan keskipisteen Maasta Aurinkoon, mutta hänenkin mallinsa olis yhä episyklimalli. Vasta Kepler korvasi episykliliikkeen yksinkertaisemmilla ellipsiradoilla.