Tähtienvälinen aine

Tähtienvälinen aine on tähtienvälisessä avaruudessa olevaa harvaa kaasua ja pölyä. Tähtienvälinen aine ei ole jakautunut avaruuteen tasaisesti, vaan muodostaa pilviä, jotka paikoin näkyvät emissiosumuina, heijastussumuina tai pimeinä sumuina.

Linnunradassa tähtienvälinen aine on keskittynyt Linnunradan tasoon. Se aiheuttaa tähtien valon himmenemistä valon kulkiessa aineen läpi. Siksi emme voi nähdä Linnunradan tason suunnassa kovin pitkälle.

Linnunradan massasta noin 10 % on tähtienvälisen aineen muodossa. Pölyä on noin sadasosa kaasun määrästä. Kaasusta suurin osa (70 %) on vetyä ja heliumia (28 %). Loput ovat raskaampia alkuaineita. Tähtienvälisestä aineesta on löydetty myös lähes sata erilaista molekyyliä. Niiden joukossa on jopa aminohappoja, jotka ovat elämän perusrakenneosasia.

Tähtienvälisen aineen tihentymistä syntyy uusia tähtiä. Myös uudet tähdet samoin kuin niiden muodostamat assosiaatiot ja avoimet joukot ovat keskittyneet Linnunradan tasoon.

Tunnetuin ja komein tähtienvälisen aineen muodostama kohde on Orionin suuri kaasusumu M42. Se on emissiosumu, jonka alueella syntyy uusia tähtiä. Sumu näkyy paljain silminkin Orionin vyön alapuolella.

Tähden kehityksen lähestyessä päätepistettään se voi puhaltaa uloimmat osat takaisin avaruuteen planetaariseksi sumuksi tai räjähtää hajalle supernovana. Supernovaräjähdyksessä muodostuva supernovan jäänne havaitaan laajenevana kaasupilvenä. Näin tähtien aine palaa kierrätykseen uusien tähtisukupolvien rakennusaineeksi.