Kartioleikkaus

Kartioleikkaukset ovat käyriä, jotka saadaan leikkaamalla kartiota tasolla.

Kartioleikkauksia ovatKaikki kartioleikkaukset ovat toisen asteen käyriä: niiden yhtälöt suorakulmaisessa xy-koordinaatistossa voivat sisältää termejä, jotka ovat korkeintaan toista astetta x:n ja y:n suhteen. Yleisin mahdollinen muoto on

Ax2 + Bx2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0.

Tätä voidaan yksinkertaistaa valitsemalla koordinaatisto sopivasti. Akselien suunnan oikealla valinnalla sekatermin kerroin C saadaan nollaksi. Kertoimet D ja E saadaan yleensä häviämään valitsemalla koordinaatiston origo sopivasti.