Kvadrantti

Kvadrantti koostuu neljännesympyrän muotoisesta kaaresta ja ympyrän keskipisteen ympäri kiertyvästä tähtäyssauvasta. Kun ympyrän kehälle kaiverretaan kulma-asteikko, on kulmien mittausväline valmis. Jo Ptolemaios ehdotti, että kvadrantti voidaan pystyttää kiinteästi meridiaanin tasoon ja luotilangan avulla se saadaan täsmälleen pystysuoraksi.

Kvadrantilla voidaan mitata kohteiden korkeudet niiden ohittaessa etelämeridiaanin. Tästä saadaan sitten maantieteellistä leveyttä vastaava taivaanpallon koordinaatti, deklinaatio. Jos taas havaitaan kohdetta, jonka deklinaatio on jo tiedossa, saadaan selville havaintopaikan leveysaste.

Kvadrantintapaisten laitteiden kehitys on sittemmin johtanut kahteen vastakkaiseen suuntaan. Toisaalta siitä ovat kehittyneet yhä suuremmat ja tarkemmat välineet, kuten seinään kiinteästi kiinnitetyt seinäkvadrantit ja niistä edelleen uudenaikaiset meridiaanikoneet.

Toisaalta kvadrantille ovat sukua myös pienet lähinnä merenkulkijoiden käyttämät laitteet, joita on käytetty paikanmääritykseen. Niitä ovat oktantti ja sekstantti.

Kvadrantin mukaan oli aikoinaan nimetty yksi taivaan tähdistö, mutta nykyiseen viralliseen tähdistöjen luetteloon se ei päässyt.