Albertus Magnus (n. 1200-1280)

Kreivi von Bollstädt, saksalainen filosofi ja teologi.

Albertus opiskeli Padovassa ja liittyi dominikaaneihin. Pariisissa Albertus tutustui Aristoteleen oppeihin ja Averroëesin niista laatimiin kommentaareihin. Albertus Magnus kokosi lukuisiin kirjoituksiinsa lähes kaiken aikansa tieteen ja edisti renessanssin ajan kiinnostusta Aristoteleen oppeihin, vaikka painottikin enemmän havaintoihin perustuvaa ajattelutapaa.

Albertuksen tunnetuin oppilas oli Tuomas Akvinolainen, joka kirjoituksillaan ja luennoillaan myöhemmin liitti aristoteelisen tieteenfilosofian kirkon oppeihin. Albertus Magnus julistettiin pyhimykseksi 1931 ja kymmenen vuotta myöhemmin kaikkien luonnontieteitä harrastavien suojeluspyhimykseksi.