Arrhenius, Svante August (1859-1927)

Ruotsalainen fysikaalisen kemian tutkija, joka kehitti erityisesti elektrolyysin teoriaa. Arrheniuksen väitöskirja hyväksyttiin Upsalassa 1884 heikolla arvosanalla. Hänen työtään alettiin arvostaa Ruotsissa vasta, kun hänelle tarjottiin paikkaa ulkomailta. Arrhenius sai ensimmäisenä ruotsalaisena Nobelin palkinnon vuonna 1903. Myöhemmin hän kiinnostui mm. immunologiasta, geologiasta ja kosmologiasta.

Arrhenius esitti, että tähdet voivat törmätä ja hajota tähtienväliseksi aineeksi, josta taas muodostuu uusia tähtiä. Hän kannatti myös panspermiaa, jonka mukaan elämä leviää maailmankaikkeudessa bakteerien välityksellä.