Bacon, Roger (n. 1220-1292)

Englantilainen filosofi, joka tunnetaan myös liikanimellä Doctor Mirabilis. Bacon syntyi varakkaaseen sukuun ja opiskeli aluksi Oxfordissa ja sitten Pariisissa useita tieteenaloja.

Varhaisvuosinaan Bacon opetti Aristoteleen oppeja, mutta palattuaan Oxfordiin 1247 hän muutti täysin kantaansa, mahdollisesti Grossetesten vaikutuksesta. Bacon alkoi vaatia kokeiden tekemistä tieteellisten totuuksien selvillesaamiseksi. Hänen kokeistaan on useita kuvauksia, mutta läheskään kaikkia ei liene toteutettu käytännössä. Optiikan ja alkemian kokeita hän kuitenkin suoritti. Vuonna 1257 Bacon liittyi fransiskaaneihin. Paavi Clemens IV:lle kirjoittamassaan kirjeessä hän kuvasi laajaa projektia, jonka piti tuottaa kaikki tieteen kattava ensyklopedia. Paavin kuoltua tämä tieteiden uudistus jäi kesken, mutta Bacon ehti lyhyessä ajassa kirjoittaa kolme teosta, Opus majus, Opus minus ja Opus tertius. Joskus 1270-luvun lopulla Bacon joutui ajatustensa vuoksi vankilaan, mutta ei tiedetä, kuinka pitkäksi aikaa.