Brahmagupta (n. 598-665)

Intialainen Siddhanta-kauden matemaatikko ja Ujjainin observatorion johtaja. Hänen teoksensa Brahmasphuta-siddhanta vuodelta 628 käsittelee tähtitiedettä ja matematiikkaa, mm. erilaisten geometristen objektien pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista sekä toisen asteen yhtälöitä. Merkittävää on negatiivisten lukujen ja nollan käyttö, vaikka nollan laskusäännöt olivatkin osittain virheellisiä. Brahmagupta esitti ensimmäisen täydellisen ratkaisun diofanttiselle yhtälölle ax+by=c, missä kaikki suureet ovat kokonaislukuja.