Bruno, Giordano (1548-1600)

Filippo Bruno, Italialainen filosofi. Bruno opiskeli Napolissa, jossa hän tutustui Averroësin ajatuksiin. Liittyessään 1565 dominikaaneihin hän vaihtoi etunimensä Giordanoksi. Brunolla oli kirkon kanssa jatkuvasti erimielisyyksiä teologisista kysymyksistä, ja häntä syytettiin kerettiläisyydestä. Bruno erosi dominikaaneista 1576, minkä jälkeen hän kierteli Ranskassa, Englannissa ja Saksassa.

Vuonna 1591 Giovanni Moncenigo kutsui Brunon Venetsiaan. Seuraavana vuonna Moncenigon ja Brunon erimielisyydet johtivat siihen, että Moncenigo ilmiantoi Brunon inkvisitiolle. Seitsemän vuotta kestäneen vankeuden jälkeen Bruno todettiin kerettiläiseksi, ja 17.2.1600 hänet poltettiin elävältä roviolla Roomassa. Muiden harhaoppien ohella Bruno kannatti aurinkokeskistä mallia, mutta pahinta oli hänen edustamansa liberaali teologia ja filosofia.