de Buffon (1707-1788)

Georges Louis Leclerc, vuodesta 1773 kreivi de Buffon, ranskalainen luonnontieteilijä. Isänsä toivomuksesta Buffon opiskeli aluksi lakia, mutta siirtyi 1728 Angersiin, jossa ilmeisesti opiskeli matematiikkaa ja kasvitiedettä. Kaksintaistelun vuoksi hän joutui kuitenkin keskeyttämään opinnot. Äidin kuoltua Buffon peri tilan, jossa hän jatkoi tieteellisiä harrastuksiaan.

Vuonna 1739 Buffonista tuli kuninkaallisen puutarhan ja siihen liittyvän museon hoitaja. Kun Buffonia pyydettiin järjestämään museon luettelointi, hän ryhtyi laatimaan laajaa, kaikki luonnontieteet kattavaa teosta Histoire naturelle, générale et particulière. Buffon ehti saada valmiiksi 36 osaa; hänen kuolemansa jälkeen teosta täydennettiin vielä kahdeksalla osalla. Buffonin mukaan kaikki olennot ovat yksilöitä, joiden luokitteleminen ei ole mielekästä. Hänen maapallon ikää koskevat ajatuksensa perustuivat tietoihin erilaisten aineiden jäähtymisestä.