Buridan, Jean (n. 1300-1358)

Ranskalainen filosofi. Buridan opiskeli Pariisissa William Occamilaisen oppilaana. Myöhemmin hän toimi filosofian professorina ja yliopiston rehtorina.

Buridan arvosteli Aristotelesta, ja korvasi aristoteelisen liikkeen selityksen impetusteoriallaan, joka jo hieman muistuttaa nykyistä impulssin säilymislakia. Buridan on tunnettu Buridanin aasista, joka ei osaa valita kahden yhtä houkuttelevan heinäkasan välillä. Aristoteleen kirjaa De caelo koskevassa kommentaarissa kyllä esiintyy tämäntapainen vertaus, mutta pääosassa ei ole aasi vaan koira. Tämä kausaalisuuteen ja vapaaseen tahtoon liittyvä ongelma johtaa ajatukseen satunnaisesta valinnasta ja siten todennäköisyyden käsitteeseen.