Curtis, Heber Doust (1872-1942)

Yhdysvaltalainen tähtitieteilijä, joka aloitti uransa tutkimalla klassisia kieliä. Curtis opetti kreikkaa ja latinaa Napa Collegessa Kaliforniassa vuodesta 1894. Samalla hän innostui tähtitieteestä, ja toimi tähtitieteen ja matematiikan professorina 1897-1900. Väitöskirjan valmistuttua 1902 hän sai paikan Lickin observatoriosta. Vuonna 1920 hänestä tuli Allegheny Observatoryn ja 1930 University of Michiganin observatorion johtaja.

Lickillä tekemiensä havaintojen perusteella hän päätyi kannattamaan ajatusta spiraalisumujen suurista etäisyyksistä. Curtis oli toisena osapuolena 26.4.1920 käydyssä suuressa debatissa, joka koski spiraalisumujen etäisyyksiä. Vastassaan hänellä oli Harlow Shapley.