Nicolaus Cusanus (1401-1464)

Nikolaus von Cusa, saksalainen kardinaali, filosofi, matemaatikko ja luonnontutkija. Teoksessaan De docta ignorantia Cusanus käytti geometrisia vertauksia inhimillisen tiedon vajavaisuuden osoittamiseen. Hänet mainitaan usein esikopernikaanisten liikkuvan Maan ajatusten esittäjänä, mutta mitenkään yksiselitteisesti hän ei asiaa sanonut.