Demokritos (n. 460-370 eaa.)

Kreikkalainen filosofi, jonka elämästä tiedetään hyvin vähän. Ilmeisesti hän oli syntyisin Traakiasta. Hänen töistään on säilynyt on vain pieniä katkelmia. Demokritos kehitti atomioppia, vaikka se ei olekaan täysin hänen omaa keksintöään. Atomiopin mukaan aine koostuu jakamattomista hiukkasista, jotka ovat liian pieniä havaittaviksi. Aineen ominaisuudet johtuvat atomien erilaisista muodoista. Demokritoksen oppi liittyi hänen materialistiseen filosofiaansa.