Doppler, Christian Johann (1803-1853)

Itävaltalainen fyysikko, vuodesta 1850 Wienin yliopiston kokeellisen fysiikan professori. Vuonna 1842 Doppler esitti, miten aaltoliikkeen aallonpituus vaihtelee riippuen lähteen ja havaitsijan keskinäisestä näkösäteen suuntaisesta nopeudesta. Sama Dopplerin periaate soveltuu niin ääniaaltoihin kuin valoonkin.